Dozór elektroniczny

kaimakan-hearing.jpg

13.W jakiej formie ma być wyrażona zgoda na dozór elektroniczny ?
W formie pisemnej.
A więc wystarczy pisemna deklaracja dorosłych domowników.

14.Co w takim razie z niedorosłymi domownikami ?
Ich zgoda potrzebna nie jest.

15.Jaka kara pozbawienia wolności do 1 roku
może być tak dozorowana ?

Każda dotycząca przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
Natomiast nie obejmuje to wykroczeń,
Inna rzecz,iż pozbawienie wolności za wykroczenie
to w realiach polskich rzadkość.

16.Jakie ma być pochodzenie tej kary,aby nadawała się na elektrodozór ?
Każde !

A więc wynikająca z wyroku bezwzględnego ( na sztywno )
ale także taka która oryginalnie była zawieszona
lecz potem zarządzono jej wykonanie.

Poza tym obejmuje to kary,
które macierzyście były grzywnami lub ograniczeniem wolności,
a które dopiero następczo stały się pozbawieniem wolności.

W końcu z tej opcji może skorzystać osoba
wobec której wydano wyrok łączny.

17.Kiedy wystąpić o dozór elektroniczny ?
Im wcześniej tym lepiej.
Choć na zapas wystąpić nie można.

Przykładowo, gdy w wyroku orzeczono karę 8 miesięcy pozbawienia wolności
z zawieszeniem na okres próby 3 lat
nie można wystąpić o dozór elektroniczny od razu.

Temat pojawi się więc
dopiero po ewentualnym prawomocnym zarządzeniu wykonania tej kary.

18.Czy taki dozór uchyla możność warunkowego przedterminowego zwolnienia ?
Nie !

19.Czy dozór elektroniczny jest opcją dla tymczasowo aresztowanego ?
Nie !

20.Jak wygląda system monitoringu tego dozoru ?
Jedno urządzenie montowane jest w domu,
a drugie na nadgarstku lub kostce skazanego.

21.Jakiej wielkości jest urządzenie na skazanym ?
Wielkością i kształtem przypomina zegarek.
W tym ujęciu jest mało zauważalne.

22.Wobec skazanego orzeczono karę 1 roku i 2 miesięcy.
Z tego odbył już 3 miesiące,a więc zostało ich 11.
Czy można się ubiegać o dozór elektroniczny ?

Nie !
Istotna jest tutaj kara macierzysta,która przekraczała granicę 1 roku,
a więc przekraczała ustawową granicę
dopuszczalności dozoru elektronicznego.

Wersja 1.0

Maciej Przebindowski