Konfrontacja

salemwitch2.jpg

13.Czy świadek ma obowiązek uczestniczyć w konfrontacji ?
Tak z zastrzeżeniem.
Podobnie jak podejrzany, jest jego obowiązkiem stawiennictwo na czynność.
Natomiast wypowiedzi świadka mają walor zeznania.

Oznacza, to że w określonej konstelacji
przysługuje mu prawo do odmowy składania zeznań.
oraz prawo do odmowy odpowiedzi na pytanie

14. Czym jest prawo do odmowy składania zeznań
oraz prawo do odmowy odpowiedzi na pytanie ?
Omawia to poradnik swiadek (zobacz)
ściślej pkt 2-3 oraz w jego dalszej części FAQ-9

15. Czy z konfrontacji sporządza się protokół ?
Tak.
Opisany wymóg określa art.143 par.1 pkt 2 kpk -
Spisania protokołu wymagają:
przesłuchanie oskarżonego, świadka, biegłego (…)

16. Czy konfrontacja może być rejestrowana ? Tak !
Konfrontacja jest bowiem odmianą przesłuchania,
a to podlega regule z art.147 par.1 kpk -

Przebieg czynności protokołowanych
może być utrwalony ponadto
za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk,
o czym należy przed uruchomieniem urządzenia
uprzedzić osoby uczestniczące w czynności

17. Czy podejrzany może uczestniczyć w konfrontacji z obrońcą ?
Tak.

18. Czy świadek może uczestniczyć w konfrontacji z pełnomocnikiem ?
Tak z zastrzeżeniem.
Omawia to poradnik swiadek (zobacz)
ściślej jego część FAQ-6

19. Gdzie można zobaczyć konfrontację ?
Tutaj

znajduje się przynajmniej coś na jej kształt,
choć wedle innej procedury.

20. Czy procedura cywilna reguluje konfrontację ?
Nie !

21. Czy procedura administracyjna reguluje konfrontację ?
Nie !

22. Czy omawiane pojęcie może być użyte w innym/szerszym znaczeniu ?
Tak.
Chodzi o sytuacje, gdy wypowiedzi przesłuchiwanego -
uznane za wątpliwe -
są niejako konfrontowane z przeczącym im dowodem.

23. Jak to zilustrować ?
Podejrzany wyjaśnia, że nigdy nie widział świadka.
Przesłuchujący zaś okazuje mu kilka fotografii,
przedstawiających obu panów
w okolicznościach sugerujących bliską znajomość -
wycieczka jachtem, wspinaczka górska, celebrowanie sylwestra.

24. W jakiej fazie postępowania karnego funkcjonuje konfrontacja ?
W obu, to jest
zarówno w postępowaniu przygotowawczym (dochodzenie, śledztwo),
jak i w postępowaniu sądowym.

25. Czy osoba uczestnicząca w konfrontacji może zadawać drugiej pytania ?
To zależy od statusu konfrontowanego.

26. Kiedy status konfrontowanego pozwala zadawać pytania ?
Zawsze pytania może zadawać strona.

27. Kto zatem jest stroną ?
Stroną jest zawsze:
1/ podejrzany (oskarżony),
2/ świadek będący jednocześnie pokrzywdzonym.

Oznacza to, że zwykły świadek -
nie będący pokrzywdzonym -
pytań zadawać nie może.

28. Czy ktoś jeszcze może zadawać pytania w czasie konfrontacji ?
Praktyka dopuszcza jeszcze pytania biegłego,
co pozwala zaliczyć także specjalistę.

Wersja 2.0

Maciej Przebindowski