Konwencja Haska

syndycy
"Syndycy cechu sukienników" - Rembrandt Harmenszoon van Rijn

11. Czy można to zilustrować ?
Gdy dziecko znajduje się w Limanowej,
wówczas właściwym do rozpoznania
będzie w pierwszej instancji Sąd Okręgowy we Krakowie,
albowiem Kraków (a nie mający sąd okręgowy Nowy Sącz)
jest sądem okręgowym
z siedzibą w miejscowości będącej siedzibą sądu apelacyjnego -
w Krakowie jest sąd apelacyjny i okręgowy.

Jeśli zaś dziecko funkcjonuje w Głogowie,
wówczas właściwym do rozpoznania
będzie w pierwszej instancji Sąd Okręgowy we Wrocławiu,
albowiem Wrocław (a nie mająca sąd okręgowy Legnica)
jest sądem okręgowym
z siedzibą w miejscowości będącej siedzibą sądu apelacyjnego -
we Wrocławiu jest sąd apelacyjny i okręgowy.

I wreszcie, jeśli dziecko znajduje się w Sokołowie Podlaskim
wówczas właściwym do rozpoznania
będzie w pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Lublinie,
albowiem Lublin (a nie mające sąd okręgowy Siedlce)
jest sądem okręgowym
z siedzibą w miejscowości będącej siedzibą sądu apelacyjnego.
w Lublinie jest sąd apelacyjny i okręgowy.

12. Ile miast w Polsce ma jednocześnie sąd okręgowy i apelacyjny ?
Jedenaście !

13. Jakie miasta w Polsce mają jednocześnie sąd okręgowy i apelacyjny ?
Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków,
Lublin, Łódź, Poznań,
Rzeszowie, Szczecin,
Wrocław, Warszawa.

Reasumując, tylko jedenaście w/w sądów okręgowych
rozpoznawać będzie w pierwszej instancji
sprawy z Konwencji Haskiej.

14. W jakim składzie proceduje sąd okręgowy?
Jednoosobowym.

15. Jaka jest forma rozstrzygnięcia tego sądu w sprawach z Konwencji Haskiej ?
Postanowienia.

16. Czy przysługuje od niego apelacja ?
Tak !

17. Jaki sąd w Polsce rozpoznaje apelację ?
Sąd Apelacyjny w Warszawie i tylko on.

Zgodnie z art.518(2) § 1 kpc
Sądem drugiej instancji w sprawach (...)
prowadzonych na podstawie [Konwencji Haskiej-przyp. M.P.],
jest Sąd Apelacyjny w Warszawie.

18 .W jakim składzie proceduje Sąd Apelacyjny w Warszawie ?
Trzyosobowym.

19. Jaka jest forma rozstrzygnięcia tego sądu w sprawach z Konwencji Haskiej ?
Postanowienia.

20. Czy od rozstrzygnięcia sądu II Instancji przysługuje skarga kasacyjna ?
Tak !