Narkotyki

rural

11. Na czym polega handel narkotykami ?
Tym pojęciem regulacja się nie posługuje.
Jest za to – za art.56 ust.1 ustawy -
wyrażenie ogólniejsze wprowadzanie do obrotu ,
oraz uczestniczenie w obrocie .

12. Na czym polega wprowadzanie do obrotu narkotyków ?
Jest to nie/odpłatne udostępnianie narkotyków innej osobie.
Stąd obejmuje to nie tylko handel
ale i ugoszczenie narkotykiem.

13. Na czym polega uczestniczenie w obrocie narkotykami ?
Jest to nie/odpłatne przyjęcie narkotyków,
aby potem przekazać je innej osobie.
Chodzi więc o depozyt,przechowanie,składowanie.

14. Jak traktowane jest wprowadzanie/uczestniczenie w obrocie narkotyków ?
Trojako !
Ustawa wyróżnia typ podstawowy,kwalifikowany i uprzywilejowany.

15. Jak traktowany jest typ podstawowy
wprowadzania/uczestniczenie w obrocie narkotyków ?

Zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

16. Na czym polega typ uprzywilejowany
wprowadzania/uczestniczenie w obrocie narkotyków ?
Regulacja art.56 par.2
posługuje się terminem wypadek mniejszej wagi .
Chodzi więc o niewielką ilość narkotyków,
zwłaszcza na potrzeby jednej osoby.

17. Jak traktowany jest typ uprzywilejowany
wprowadzania/uczestniczenie w obrocie narkotyków ?

Łagodniej !
Zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 1 roku.

18. Na czym polega typ kwalifikowany
wprowadzania/uczestniczenie w obrocie narkotyków ?

Regulacja art.56 par.3 ustawy
posługuje się terminem znaczna ilość narkotyków.

19. Co to jest znaczna ilość narkotyków ?
Patrz punkt 9.

20. Jak traktowany jest typ kwalifikowany
wprowadzania/uczestniczenie w obrocie narkotyków ?

Surowiej !
Od lat 2 pozbawienia wolności do 12.