Narkotyki

rozprawa

21. Jak traktowane jest nielegalne posiadanie narkotyków ?
Trojako !
Ustawa wyróżnia typ podstawowy,kwalifikowany i uprzywilejowany.

22. Jak traktowany jest typ podstawowy nielegalnego posiadania narkotyków ?
Zagrożony jest – wedle art.62 ust.1 ustawy -
karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 3 lat.

23. Na czym polega typ kwalifikowany nielegalnego posiadania narkotyków ?
Obejmuje on – zgodnie z art.62 ust.2 regulacji - znaczną ilość narkotyków.

24. Co to jest znaczna ilość narkotyków ?
Patrz punkt 9.

25. Jak traktowany jest typ kwalifikowany nielegalnego posiadania narkotyków ?
Surowiej !
Zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10.

26. Na czym polega typ uprzywilejowany nielegalnego posiadania narkotyków ?
Regulacja art.62 par.3
posługuje się terminem wypadek mniejszej wagi .

27. Na czym polega wypadek mniejszej wagi
nielegalnego posiadania narkotyków ?
Patrz punkt 16.

28. Jak traktowany jest typ uprzywilejowany nielegalnego posiadania narkotyków ?
Zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 1 roku.

wersja 2.0

Maciej Przebindowski