Rozbój

Sędzia

11. Jak karany jest rozbój w wersji kwalifikowanej ?
Zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 do 12 lat.

12. Jakie konsekwencje procesowe łączą się z zarzutem rozboju ?
Zwykle jest to wniosek o tymczasowe aresztowanie.

13. Czy sprawca rozboju ma szansę uniknięci skazania ?
Tak !
Aczkolwiek dotyczy to
tylko rozboju w wersji podstawowej – art.280 par.1 kk.
Chodzi o zmianę kwalifikacji prawnej
na wypadek mniejszej wagi .

Przy rozboju kwalifikowanym
ta opcja jest niedostępna.

14. Na czym polega wypadek mniejszej wagi przy rozboju ?
Orzecznictwo wskazuje na niewielką szkodę,
brak wcześniejszego planowania,
wyzywające zachowanie ofiary.

15. Jak karany jest wypadek mniejszej wagi rozboju ?
Zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

16. Co to oznacza dla sprawy ?
Otwiera się możliwość
warunkowego umorzenia postępowania.

17. Co to jest warunkowe umorzenie postępowania ?
Patrz ugoda.