Rozwód

Sąd Jefferson Market, Nowy Jork
Sąd Jefferson Market, Nowy Jork

11. Czy w rozwodzie można podzielić majątek ?
Tak i Nie !
Tak, gdyż procedura na to zezwala.
Nie, jeśli spowoduje to nadmierną zwłokę w postępowaniu.
A więc jeśli kwestia majątkowa nadciągnęłaby się, kosztem stricte rozwodu to wniosek majątkowy rozpoznany nie będzie.
W praktyce łatwiej rozstrzygnąć rozwód, niż podzielić majątek. Wystarczy, że strony różnią się odnośnie składu majątku, jego wartości,
względnie komu przyznać konkretne składniki, aby spowolniło to rozwód.
Z tej przyczyny kwestie majątkowe rozstrzygane są zwykle
w odrębnym postępowaniu, po rozwodzie

12. Co z mieszkaniem po rozwodzie ?
Sąd ma obowiązek wypowiedzieć się,
jak małżonkowie mają z lokalu korzystać po rozwodzie -
opisać sposób, poszczególne pomieszczenia etc - chyba że strony mieszkają osobno.

13. Czy to orzekanie to podział majątku mieszkaniowego?
Nie, to tylko orzekanie o korzystaniu.
Sąd wypowiada się jedynie w kwestii użytkowej, a nie własnościowej. W tym aspekcie czyni to,nawet jeśli strony funkcjonują w lokalu cudzym ( najmowany, użyczony, etc ).

14. Ile wynosi wpis w sprawie rozwodowej ?
Sześćset zł ( 600zł ) i jest to wydatek początkowy.

15. Jakie inne wydatki sądowe mogą mnie oczekiwać ?
Zwrot należności świadków, opinie biegłych, wywiad, kurator by wymienić najczęstsze.
Inna rzecz,iż w wielu sprawach takich wydatków nie ma

16. Na czym polega rozwód z winy drugiej strony ?
Po pierwsze na stygmatyzacji moralnej – stwierdzeniu, iż oponent zachowywał się nieuczciwie.
Po drugie ma konsekwencje alimentacyjne

17. Jakie są konsekwencje alimentacyjne winy ?
Dotyczą one tylko alimentów między byłymi małżonkami, ale już nie dzieci.
Małżonek niewinny może domagać się od ex'a alimentów,
gdy w wyniku rozwodu nastąpiło istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej.
Czyli jako małżonek funkcjonowałem/łam na poziomie 100, a teraz po rozwodzie funkcjonuję na poziomie 80.
Ex'ie dopłać różnicę, czyli 20 ( 100-80=20 ).
Względnie jako małżonek
korzystałem/łam codziennie z czarnego kawioru i francuskiego szampana.
Po rozwodzie stać mnie tylko na codzienny czerwony kawior i radziecki szampan.
Ex'ie dopłać różnicę pomiędzy ceną kawioru i szampana