Rozwód

Sprawa Katarzyny Aragon
Sprawa Katarzyny Aragon

28. Przed jakim sądem miejscowo toczy się sprawa o rozwód/separację ?
Tutaj odpowiada art.41 kpc
Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd,
w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania,
jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym
jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.
Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda

Ten przepis zawiera trzy reguły wyznaczające właściwość miejscową.
Po pierwsze właściwy jest sąd okręgowy tego okręgu
( jednego,nigdy więcej ), gdzie małżonkowie mieli swój ostatni domicyl – centrum aktywności życiowej,
A więc jeśli takich ośrodków w trakcie małżeństwa było więcej, to zawsze liczy się ostatni. Aczkolwiek pod warunkiem, że choć jedno z nich w tym okręgu nadal jeszcze funkcjonuje.
Egzemplifikując, strony funkcjonowały w Puszczykowie [ ostatnie wspólne miejsce zamieszkania ] po czym żona wyprowadziła się do Ełku.
Jeżeli mąż będzie nadal domicylował w Puszczykowie - względnie gdziekolwiek indziej w ramach okręgu sądu separacyjnie/rozwodowo właściwego dla Puszczykowa - to właściwym będzie nadal Sąd Okręgowy w Poznaniu.
[ choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu ].
Po drugie – gdy brak w/w – właściwy jest sąd okręgowy, dla miejsca zamieszkania strony pozwanej. Rozwijając wcześniejszy przykład,
to jeśli ów mąż po jakimś czasie przeniósł się do Polkowic
to Sąd Okręgowy w Poznaniu z horyzontu prawnego znika.
W tym sensie pozew o separację/rozwód będzie należało skierować
do Sądu Okręgowego w Suwałkach ( Ełk=Suwałki ) - właściwy dla żony
[ sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej ].
Po trzecie – gdy brak reguły pierwszej i drugiej -
właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania powoda ( osoby inicjującej proces ).
Ta opcja dotyczy głównie sytuacji, gdy miejsce zamieszkania pozwanego jest nieznane.

29. Czy można zawrzeć umowę określającą sąd inny sąd właściwym w tych sprawach ?
Nie !