Testament

Proces Effie Deans
"Proces Effie Deans"

7. W jakiej formie należy zawrzeć taki kontrakt ?
Tylko w formie aktu notarialnego.

8. Jakie są skutki takiego porozumienia ?
Tak jak wspomniano
spadkobierca po tym konkretnym spadkodawcy dziedziczyć nie będzie.
Oczywiście nadal zachowuje zdolność dziedziczenia po innych. Natomiast skutki takiej umowy, to także wykluczenie z dziedziczenia zstępnych
( dzieci,wnuki,prawnuki etc ) osoby która się zrzekła.

9. Czy skutek - wyłączenie z dziedziczenia zstępnych zrzekającego się – można usunąć ?
Tak,aczkolwiek trzeba to w kontrakcie zawrzeć. Po śmierci spadkodawcy takiej możliwości już nie ma.

10. Jakie elementy zawiera testament ?
Powołanie spadkobiercy/ów,ustanowienie wykonawcy testamentu, wydziedziczenie,zapis ( zwykły),polecenie, powołanie fundacji.
Inna rzecz,iż wszystkich w/w elementów testament zawierać nie musi.

11. Co jeśli testament nie powołuje spadkobiercy/ów ?
Wówczas jest to kodycyl. Ale jest to również ważne rozrządzenie.

12. W jaki sposób ustanowić spadkobiercę ?
Po pierwsze wskazać osobę w taki sposób, aby było wiadomym o kogo chodzi. Po drugie użyć formuły w rodzaju: czynię spadkobiercą , powołuję do dziedziczenia , jest moją wolą,aby dziedziczył lub innej z której taki sens wynika. Po trzecie podać wysokość udziału ( procent/ułamek ).

13.Czy spadkobiercę można ustanowić w każdym testamencie ?
Tak !

14. Jaki jest sens ustanowienia wykonawcy testamentu ?
Na wskazaniu osoby, która - na podstawie art.986 kc lub 986(1) kc - zawiaduje spadkiem. A więc nim administruje/zarządza w okresie przejściowym - pomiędzy zgonem,a zgłoszeniem się spadkobierców.

15. Po co ustanawiać wykonawcę testamentu,jeśli spadkobiercy są znani z testamentu ?
Ponieważ do czasu uzyskania przez nich aktu poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego postanowienia spadkowego nie są oni jeszcze spadkobiercami, nawet jeśli są wymienieni w testamencie. W tym ujęciu masa spadkowa znajduje się w okresie przejściowym - jest niejako bezpańska /bez właściciela.

16.Jak ustanowić wykonawcę testamentu ?
Poprzez wskazanie w testamencie kto ma nim być
i określenie jego roli jako takiego.

17.Czy wykonawcą testamentu może być spadkobierca ?
Tak !