Testament

Proces Królowej Katarzyny
Proces Królowej Katarzyny

18. Czy wykonawcę testamentu można ustanowić w każdym testamencie ?
Tak !

19. Czy wykonawca testamentu ma obowiązek nim być ?
Nie !

20. Na czym polega wydziedziczenie ?
Na pozbawieniu osoby - należącej do kręgu spadkobierców ustawowych - prawa do dziedziczenia, a więc uzyskania spadku po wydziedziczającym.

21. Kogo można wydziedziczyć ?
Zstępnych,małżonka,rodziców.

22. Jak skutecznie dokonać wydziedziczenie ?
Po pierwsze wskazać taką osobę.
Po drugie użyć formuły:
wydziedziczam , pozbawiam spadku , względnie innej z której taki sens wynika.
Po trzecie konieczne jest, aby w testamencie podać przyczynę i aby była ona zgodna z tym, co jako przyczynę uznaje art.1008 kc
Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych,małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:
1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu,zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

23. Czy wydziedziczenie może być zawarte w każdym testamencie ?
Tak !

24. Jakie istnieją rodzaje testamentów ?
Zwykłe i szczególne ( rozdział II,oddział 1 i oddział 2 kc )

25. Jakie są rodzaje testamentów zwykłych ?
Własnoręczny ( holograficzny ), allograficzny oraz notarialny ( art.949 kc - 951 kc ).

26. Jakie są szczególne rodzaje testamentów ?
Ustny, podróżny oraz wojskowe
( 952 kc- 954 kc ).