Zapłata

Sędzia i dziecko
Sędzia i dziecko; niewinny świadek przestępstwa

13. Na czym polega wspomniana przerwa biegu terminu przedawnienia ?
Przerwa biegu terminu przedawnienia
polega na jego wyzerowaniu.

Okres dotychczas przebiegnięty jest skasowany
i biegnie nie tyle dalej,
co od nowa/na nowo.

Przykładowo termin przedawnienia kończy się pojutrze.
Jeśli podjęte jutro działanie
spowoduje przerwę biegu terminu przedawnienia
to kolejne przedawnienie będzie musiało biec
ponownie i od początku.

W tym zakresie owo roszczenie jest uratowane .

14. Czy przedawnienie sąd bierze pod uwagę samodzielnie ?
Nie !
Aczkolwiek roztropność podpowiada,
że podniesie ten zarzut przeciwnik,
podobnie jak szachista założy,
że oponent wykona ruch matujący,
jak tylko będzie miał taką sposobność.

15. Jakie jest inne rozwiązanie ?
Pozew w postępowaniu nakazowym/upominawczym.

16. Na czym ono polega ?
Finalnie na wydaniu nakazu zapłaty.

17. Czym jest nakaz zapłaty ?
Rodzajem wyroku – jak sama nazwa wskazuje-
nakazującego zapłatę.

18. Jak sąd wydaje nakaz zapłaty ?
Na podstawie zgłoszonego żądania
i w oparciu o dokumenty.

Co istotne,to bez rozprawy,
bez słuchania stron/świadków -
w zaciszu własnego gabinetu
i na posiedzeniu niejawnym.

19. Jakie dokumenty stanowią podstawę wydania nakazu zapłaty ?
Weksel,czek,faktura,warrant,rewers,wyciąg z ksiąg bankowych
ale też rachunek oraz pisemna umowa.

20. Co dzieje się po wydaniu nakazu zapłaty ?
Zostaje on wysłany obu stronom,
w tym dłużnikowi.

21. Czy dłużnik może zakwestionować nakaz zapłaty ?
Tak !

22. Jaki ma na to termin ?
Czternaście dni.

23. Co stanie się,jeśli dłużnik z tego prawa skorzysta ?
Proces toczy się na parastandardowych zasadach,
a więc z udziałem świadków, biegłych, stron.

24. Jaki jest więc sens postępowania nakazowego ?
Po pierwsze prostota.
Nie ma tu konieczności prowadzenia
klasycznego postępowania dowodowego.

Po drugie koszty.
Nakaz zapłaty podlega stałym stawkom sądowym.
Są one znacznie mniejsze
od normalnego procedowania.

Po trzecie szybkość.
W zależności od sądu
jego wydanie zajmuje do kilku miesięcy.
Jest to krótsze wobec rytmiki
procedury zwykłego wyroku.

Wersja 1.0

Maciej Przebindowski