Zaprzeczenie ojcostwa

1882ajx2-web.jpg

13. Skąd biorą się kandydaci na kuratora ?
Praktyka – w zależności od regionu -
to ich poszukiwanie pośród pracowników sądu,
aplikantów adwokackich etc.

14. Kto ustanawia takiego kuratora ?
Wyznacza go sąd,w drodze postanowienia.

15. Czy to postanowienie jest elementem sprawy o zaprzeczenie ojcostwa ?
Nie !
Technicznie prowadzone jest odrębne postępowanie,
pod inną sygnaturą i w innym trybie,
tylko dla potrzeb wyznaczenia kuratora.

Tak jak wzmiankowano już wcześniej
wyznaczenie kuratora to druga faza.

16. W jakim trybie prowadzone jest postępowanie o ustanowienie kuratora ?
W trybie nieprocesowym.

17. Kto funkcjonuje w postępowaniu o ustanowienie kuratora ?
Wnioskodawca i uczestnicy postępowania

18. Kto jest wnioskodawcą w postępowaniu o ustanowienie kuratora ?
Wnioskodawcą jest prokuratora.

19. Kto jest uczestnikiem postępowania w procedowaniu ustanawiającego kuratora ?
Uczestnikami postępowania są rodzice małoletniego.

20. W jakim składzie rozpoznaje sąd I Instancji wniosek o ustanowienie kuratora ?
W składzie jednoosobowym.

21. Czy od postanowienia o wyznaczeniu kuratora przysługuje apelacja ?
Tak !

22. Czy od postanowienia sądu II Instancji odnośnie kuratora przysługuje kasacja ?
Nie !

23. Jaka jest trzecia faza sprawy o zaprzeczenie ojcostwa ?
Dopiero od momentu powołania kuratora ( postanowienie sądu )
aktywizowana jest trzecia faza -
pozew o zaprzeczenie ojcostwa może być rozpoznany ad meritum.

24. W jakim składzie rozpoznaje sąd I Instancji pozew o zaprzeczenie ojcostwa ?
W składzie jednoosobowym.

25. Czy od wyroku w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa przysługuje apelacja ?
Tak !

26.Czy od wyroku sądu II Instancji w sprawie o zaprzeczenie ojcostwaprzysługuje kasacja ?
Tak !

27. W jakim trybie rozpoznawane jest żądanie zaprzeczenia ojcostwa ?
W trybie procesowym.
Funkcjonuje w nim powód i pozwani.

28. Kto jest powodem w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa ?
Legitymację czynną -
choć terminowo ograniczoną -
posiada matka,dziecko i mąż matki.

Niniejsze opracowanie skoncentrowane jest jednak na sytuacji,
w której postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa
prowadzone jest przez prokuraturę.
W tym ujęciu powodem jest prokuratur.