Zaprzeczenie ojcostwa

Chaos-in-the-Courtroom.jpg

29. Kto jest pozwanym w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa ?
Matka, mąż matki i dziecko.

30. Kto to jest mąż matki ?
W taki sposób określają ojca przepisy oddziału 2 w tytule II kro.

31. Kto reprezentuje dziecko w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa ?
Tak jak wskazano już wcześniej
niepełnoletnie dziecko w postępowaniu o zaprzeczenie ojcostwa
reprezentuje zawsze kurator.

32. Czy rodzic może reprezentować dziecko w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa ?
W przypadku niepełnoletniego dziecka -
jak omówiono wcześniej -
reprezentacja rodzica jest wykluczona.

33. Co w procesie o zaprzeczenie ojcostwa powinien wykazać powód ?
W sprawie o zaprzeczenie ojcostwa powód -
wedle art.67 kro – powinien wykazać,
że mąż matki nie jest ojcem dziecka.

34. Czy to oznacza,iż w tym procesie prokurator musi wykazać ojca biologicznego ?
Nie !

35. Czy w procesie o zaprzeczenie ojcostwa muszą coś wykazać pozwani ?
Nie !

36. W jaki sposób ustalany jest ów fakt w procesie o zaprzeczenie ojcostwa ?
Za pomocą wszelkich dostępnych dowodów,
a więc zeznań,dokumentów etc.
Kluczową rolą może odegrać opinia DNA.

37. Jak w procesie o zaprzeczenie ojcostwa wygląda kwestia ciężaru dowodu ?
Tak jak w standardowym procesie,
to jest wedle reguły art.6 kc
Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie,
która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

W konsekwencji,to powód-prokurator
musi wykazać,iż ojcem nie jest mąż matki .

38. Czy w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa prokurator korzysta z domniemań ?
Nie !

39. Jaki jest status mężczyzny,twierdzącego że jest ojcem biologicznym,w procesie o zaprzeczenie ojcostwa ?
Jest świadkiem.

40. Czy taki mężczyzna może uzyskać inną rolę w procesie o zaprzeczenie ojcostwa ?
Nie !

41. Czy taki mężczyzna może samodzielnie wnieść pozew o zaprzeczenie ojcostwa ?
Nie !

42. Dlaczego mężczyzna deklarujący,iż jest ojcem biologicznymnie może wnieść pozwu o zaprzeczenie ojcostwa ?
Albowiem nie posiada on legitymacji czynnej.
Stąd remedium na jej brak
jest aktywność prokuratora,który tą legitymację -
n/p art.86 kro -
w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa posiada.