Zaprzeczenie ojcostwa

155rome1.jpg

43. Czy w procesie o zaprzeczenie ojcostwa funkcjonują inne reguły dowodowe ?
Niejaką odmiennością jest tu dyspozycja art.261 par.1 kpc
Odnośnie (...) małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa
oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu,
jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia
(...)
odmowa zeznań nie jest dopuszczalna.

44. Czy wyrok zaprzeczający ojcostwa dotychczasowego mężczyzny,czyni ojcem kogoś innego ?
Nie !
Potrzebny jest tutaj nowy proces,
tym razem o ustalenie ojcostwa ( czwarta faza ).

45. Czy dopuszczalne jest zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka ?
Nie !
Zabrania tego art.71 kro

Uwaga! Wyrokiem z dnia 26 listopada 2013r. - sygn.akt 33/12 -
Trybunał Konstytucyjny uznał,
iż art. 71 kro oraz art. 456 § 3 kpc w zakresie,
w jakim odnosi się do sprawy zaprzeczenia ojcostwa,
niezgodne z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 oraz w związku z art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 8 Konwencji o ochronie
praw człowieka i podstawowych wolności.

46. Czy dopuszczalne jest zaprzeczenie ojcostwa po śmierci matki dziecka ?
Tak !
Wynika to z art.66 kro

47. Czy dopuszczalne jest zaprzeczenie ojcostwa po śmierci męża matki ?
Tak !
Zezwala na to art.69 par.2 kro

48. Czy dopuszczalne jest zaprzeczenie ojcostwa po śmierci matki i męża matki ?
Tak !
Wskazuje na to art.70 par.2 kro.

49.Czy ustalenie,że mąż matki nie jest ojcem dzieckarównoznaczne jest z wydaniem wyroku po myśli prokuratury ?
Niekoniecznie !
Jedną z naczelnych zasad prawa rodzinnego jest dobro dziecka .
Sąd powinien więc zbadać związki emocjonalne dziecka z rodzicami,
ich trwałość i prawidłowość,
a także jakie konsekwencje wywoła ich zerwanie.

W tym zakresie rodzina funkcjonująca prawidłowo i długo -
w której prawda biologiczna jest inna,niż powszechnie przyjęta -
która pieczołowicie troszczy się o dziecko,ma szanse je obronić,
a więc uzyskać wyrok oddalający powództwo.

Wersja 1.0

Maciej Przebindowski