Zatrzymanie

Proces Johna Petera Zengera
" Proces John'a Peter'a Zenger'a"

protokol
Wzór formularza protokołu zatrzymania

protokol
Wzór formularza protokołu zatrzymania

5.Pilnuj protokołu
Zgodnie z art.244 par.3 kpk „ Z zatrzymania sporządza się protokół (...) „ Przepis nie reguluje kiedy ma to być uczynione. Stąd pomiędzy zatrzymaniem,a sporządzeniem może upłynąć czas.

Protokół to jedna,dwustronna kartka papieru ( wzór obok ).

Ów dokument powinien – zgodnie z w/w przepisem – zawierać: „ (…) imię,nazwisko i funkcję dokonującego tej czynności, [ mł.aspirant Jan Sprytula ] imię i nazwisko osoby zatrzymanej [ Andrzej Cwaniacki ], .a w razie niemożności ustalenia tożsamości – jej rysopis [ wysoki blondyn
o niebieskich oczach,ubrany w dżinsy, tatuaż z Misiem Uszatkiem na prawym policzku ] , oraz dzień,godzinę,miejsce i przyczynę zatrzymania
[ 27 sierpnia 2012r..godzina 12:12,rozdawał ulotki ] z podaniem o jakie
przestępstwo się ją podejrzewa
[ przestępstwo nawoływania do nienawiści do
Kananejczyków ].

Dalszym elementem protokołu jest: „ (…) zaznaczyć udzielenie mu informacji
o przysługujących prawach (…)
Prawa te enumeruje pkt 3.

Na koniec zostaniesz poproszony o podpisanie tego dokumentu. Nie jest to obowiązek,
a odmowa nie rodzi żadnych konsekwencji. Natomiast cokolwiek podpiszesz,
najpierw uważnie sprawdź.

W tym aspekcie sprawdź,czy zapisano to co podałeś policjantowi. W razie jakichkolwiek
nieścisłości,zażądaj korekty. Nader doniosła jest zwłaszcza godzina,co do
minuty zatrzymania, i to ona powinna figurować,a nie moment sporządzenia.

W razie różnicy zdań zażądaj wprowadzenia Twojej wersji, przynajmniej jako alternatywnej,
informując,że w przeciwnym wypadku odmówisz podpisania. O innych elementach protokołu
dalej.

6.Skorzystaj z pomocy adwokata
Wedle art.245 par.1 kpk „ Zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie
umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem, a także bezpośrednia
z nim rozmowę.;zatrzymujący może zastrzec,że będzie przy niej obecny „

O tym prawie organ ma obowiązek Cię poinformować, Szczęśliwie przysługuje ono
detencjowanemu,nawet gdyby go nie poinformowano. Należy zaznaczyć,iż adwokat
nie przysługuje każdemu,ale tylko temu,który tego zażąda. Stąd chęć kontaktu z adwokatem,
musi być inicjatywą zatrzymanego i tylko jego.

Absolutnie zaznacz w protokole zatrzymania,że chcesz z tego prawa skorzystać.

Przepis deklaruje niezwłoczność kontaktu, tyle że w realiach sprawy może upłynąć
sporo czasu. Jeśli zaś detencja została dokonana poza godzinami pracy ( np. w nocy )
to następuje naturalne wydłużenie tego okresu.

Nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem . W tym wypadku chodzi
o zasygnalizowanie adwokatowi w telegraficznym skrócie,kim jesteś,gdzie jesteś i jakiej
pomocy oczekujesz. Można to porównać do zamówienia karetki, gdzie dyżurny leczyć
pacjenta nie będzie,a tylko odbierze dane,gdzie karetkę skierować. A owa
dostępna forma to nawet telefon.

także bezpośrednia z nim rozmowę

Bezpośrednia rozmowa,a więc rozmowa vis a vis ( osobista ), jest czym innym i niezależnym
niż w/w kontakt . Teoretycznie powinna polegać na szczerej i otwartej wymianie zdań,
na przedstawieniu prawnikowi zagadnienia,jakie przywiodło do spotkania, tak jak
choroba przywiodła pacjenta do szpitala. No ale....jest tutaj zgrzyt.

zatrzymujący może zastrzec,że będzie przy niej obecny Ta obecność funkcjonariusza to zło konieczne,na które nic się nie poradzi. Stąd odbywając rozmowę zachowuj się powściągliwie,ogranicz się do ogólników. Przysłuchujący się rozmowie – w ramach nadgorliwości zawodowej - może wykorzystać informacje,docierając do dowodów. W tym ujęciu raczej odpowiadaj na pytania adwokata,niż opowiadaj sam. A gdyby odpowiedź była – z uwagi na obecność policjanta – niepotrzebna, to zasygnalizuj to swemu reprezentantowi.

7.Bądź asertywny
Organ ma obowiązek umożliwić Ci kontakt z adwokatem ale to zatrzymany powinien go wskazać. Idealną jest sytuacja w której znasz adwokata i pamiętasz jego telefon.

Co jednak zrobić gdy nie znasz nikogo ? Zażądaj książki telefonicznej,albo podobnego opracowania. Okręgowe rady adwokackie publikują spisy adwokatów ( broszury ) które niejednokrotnie docierają na komendy/komisariat. Innym rozwiązaniem jest umożliwienie Ci w obecności funkcjonariusza, wyszukanie takich spisów – zwłaszcza prowadzonych przez palestrę - w sieci.

Pomocnym mogą być także dyżury adwokackie w trybie przyspieszonym. Co prawda tryb przyspieszony generalnie umarł,ale dyżurni adwokaci są nadal wyznaczani. Nawet jeśli funkcjonariusz nie wie kto pełni ten dyżur w danym momencie, to może powziąć tą wiadomość z prokuratury,sądu,czy z okręgowej rady adwokackiej. Gdyby i to nie dało rezultatu – niekonwencjonalnie - poproś policjanta,aby Ci kogoś wskazał. Na co dzień mają oni kontakt z prawnikami i rozeznanie co do właściwej osoby.

A co gdy dostęp jest utrudniany ? Odmów podpisania protokołu zatrzymania, względnie zawrzyj w nim oświadczenie odmówiono kontaktu z adwokatem . Aż tyle i tylko tyle.