Zatrzymanie

Zatrzymanie
"Posiedzenie odnośnie środka zapobiegawczego w sprawie W.M.Tweed'a."

8.Zażal zatrzymanie do Sądu Rejonowego
O tym prawie powinieneś zostać poinformowany - stosowna adnotacja zawarta jest w protokole zatrzymania. Rzeczony dokument jest formularzem,w który wpisuje się zmienne dane. Zmienne,natomiast pouczenie o zażaleniu jest elementem stałym.

Zażalenie można złożyć natychmiast – do protokołu zatrzymania - względnie później w terminie do 7 dni. Nawet jeśli oświadczysz,że nie składasz
zażalenia, to zawsze zdanie można zmienić. Inaczej ujmując,rezygnując pierwotnie z zażalenia, nie rezygnujesz zeń dożywotnio.

Na wniesienie zażalenia do Sądu Rejonowego masz do 7 dni, przy czym dzień detencji to dzień zero. ( np. zatrzymano we wtorek, to wtorek za tydzień jest ostatnim dniem na zażalenie ).

Dlatego z opisywanego prawa lepiej korzystać - im prędzej to nastąpi,tym szybciej i więcej osób dowie się o Twej sytuacji.

Wystarczy,że w protokole zatrzymania, względnie innym piśmie użyta zostanie formuła w rodzaju: składam zażalenie na zatrzymanie mnie w dniu.......i wnoszę o jego rozpoznanie przez sąd .

9.Rozważ zażalenie zatrzymania do Prokuratury Rejonowej
Na podstawie art.15 ust.7 ustawy o policji „ Na sposób przeprowadzenia czynności,o których mowa w ust.1 [ czyli zatrzymania – przyp.MP ] przysługuje zażalenie do miejscowo właściwego prokuratora „

Nie każdy o tym pamięta ( na to pouczenie nie licz ) atoli na zatrzymanie przysługuje Ci drugie zażalenie. Drugie,a więc równoległe i niezależne od poprzedniego ( rzadkość w polskim prawie ), do Prokuratury Rejonowej. Także i w tym przypadku termin wynosi do 7 dni z analogicznymi wymogami. Teoretycznie można wnieść obydwa zażalenia lub ( wedle wyboru ) tylko jedno.

10.Żądaj kontaktu z najbliższymi.
Od momentu pozbawienia wolności ważnym jest poinformowanie o tym świata zewnętrznego. Jeśli masz przy sobie telefon komórkowy ( nie został zabrany ),to zadzwoń lub SMS-uj, sygnalizując najbliższym swoją sytuację. W szczególności podaj gdzie nastąpiło zatrzymanie ( adres,lokalizacja ),kiedy ( godzina ) dokąd ( komenda/komisariat/prokuratura-która ) jesteś transportowany, oraz kto ( nazwisko,nr służbowy,ranga,jednostka ) przeprowadził detencję.

Zgodnie z art.41 ust.2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej „ (...) O pozbawieniu wolności powiadamia się niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną przez pozbawionego wolności „

Wedle art.245 par.2 kpk w zw. z art.261 par.1 kpk o zatrzymaniu organ detencyjny jest obowiązany - na żądanie zatrzymanego - zawiadomić osobę najbliższą dla zatrzymanego.

Zawiadomienie odbywa się na Twoje żądanie,a nie z inicjatywy funkcjonariusza.

Prawo to nie polega na ukrytym wydzwanianiu – wcześniej opisanym - lecz zażądaniu aby uczyniła to policja. Technicznie zatrzymany żąda,a funkcjonariusz dzwoni, przekazując wskazanej osobie krótką wiadomość o detencji. Nie jest to więc narzędzie to samodzielnego/osobistego zadzwonienia przez Ciebie. Absolutnie zaznacz w protokole zatrzymania,że chcesz z tego prawa skorzystać, podając kto ma być poinformowany oraz nr telefonu.