Zatrzymanie

Zatrzymanie
"Przysięgli słuchajacy adwokata. Sąd Najwyższy.New City Hall.
Nowy York rys.W.Homer"

11.Zasygnalizuj stan zdrowia.
Jeżeli Twój stan zdrowia tego wymaga – niezależnie,czy przyczyna tkwi w zatrzymaniu,czy wcześniej - zaznacz to w protokole. Tym bardziej,jeśli pobierasz leki,fakt ten również należy alertować ( chyba,że chcesz umrzeć/zachorować ). Zmusza to funkcjonariusza do odwiezienia Cię do lekarza/pogotowia. Czas detencji płynie i nie pozwala na prowadzenie czynności dowodowych z zatrzymanym.

12.Unikaj czynności para/pozaprocesowych
W każdym postępowaniu kwestią kluczową jest zdobycie informacji oraz przekucie ich na dowody. Każdy dowód jest informacją,ale nie
każda informacja może być dowodem. O ile masz obowiązek uczestniczyć w czynnościach procesowych. to w czynnościach nieprocesowych obowiązku nie masz.

Jaka jest różnica – jak je rozpoznać ? Czynności procesowe są protokołowane,a te drugie rejestrowane ( zwykle ) nie są. W razie wątpliwości spytaj w jakim charakterze odbywana jest rozmowa i czy jest protokołowana.

Bezwzględnie należy unikać sytuacji,w których funkcjonariusze prowadzi z Tobą - niezależnie od deklarowanej przyczyny - rozmowę nieformalną/nieprotokołowaną na jakikolwiek wrażliwy temat. Czy to zatrzymania,czy innej potencjalnie kryminalnej kwestii. Takie wypowiedzi,to udzielanie informacji,a informacja – zgodnie z tym co w/w - może być przekuta na dowody.

Jeśli więc różnymi subtelnymi sposobami jesteś inspirowany do takiej rozmowy, użyj krótkiej formuły,powtarzając ją w razie potrzeby niczym zdartą płytę Nie chcę rozmawiać . I nie daj się subtelnościami wciągnąć do gry. W filmie Gry wojenne komputer dochodzi do wniosku Wygrywa ten,kto nie gra . Warto o tym pamiętać.

13.Unikaj czynności procesowych
W zależności od rozwoju Twego statusu procesowego może pojawi się obowiązek uczestniczenia w określonych czynnościach dowodowych ( nie mylić z para/procesowymi opisanymi wcześniej). Temu przeciwdziałać co do zasady nie można, choć pojawia się kwestia jak głęboko masz obowiązek w nich uczestniczyć.

Omówienie tego zagadnienia przekracza ramy tematu. Warto jednak wskazać, iż jakimś remedium może być ( nie musi ) żądanie uczestnictwa adwokata.

14.Zabierz protokół
Niezależnie od pilnowania protokołu – jego poprawności i części składowych - należy go zabrać.

Dokument ten będzie stanowił punkt startowy ( pole position ) dla ewentualnych czynności jakie podejmiesz w sprawie. Obrazowi ujmując jest tym,czym karta choroby dla lekarza.

15.Zachowaj szacunek wobec policji.
Cokolwiek się dzieje lub wydarzyło zachowaj spokój - funkcjonariusz mógł się pomylić ( też się mylisz ).

A więc nie rozdrażniaj sytuacji podnoszeniem głosu,krzykiem, czy powoływaniem się na wpływy. Rada milczenia,o której była mowa wcześniej, to także unikanie gróźb,czy wulgaryzmów. Nigdy nie pomogą,a mogą zaognić sytuację ( i tak trudną ).

I niech Cię ręka Boska broni,przed jakąkolwiek formą bezpośredniej utarczki. Takie zachowanie generuje jeszcze jedną sprawę - zamiast lub obok dotychczasowej. Reasumując,unikaj wszelkich konfrontacyjnych zachowań.