Rozwody – kancelaria adwokata Macieja Przebindowskiego w Krakowie

Adwokat Maciej Przebindowski świadczy usługi w zakresie prawa rodzinnego, pomoc tutaj więc znajdą również osoby, w których życiu pojawił się problem natury prawnej, którym jest z całą pewnością rozwód, separacja małżonków. Nasza kancelaria ma bogate doświadczenie oraz liczne sukcesy, którymi może się legitymować na polu prawa rodzinnego. Adwokat świadczy swoje usługi na terenie miasta Kraków i okolic – jego doświadczenie pomaga w rozstrzyganiu nawet najtrudniejszych spraw sądowych, a jak wiadomo, rozwód często jest trudnym sporem, ponieważ na sali sądowej oprócz argumentów prawnych pojawiają się również emocje małżonków. Nie zawsze bowiem osoby, których dawniej łączył formalny związek, są w stanie rozstać się w zgodzie i pójść na ugodę. Pojawiają się więc nerwy, wzajemne sięganie do prywatnych spraw, wypominanie błędów przyszłości, czy inne elementy, które często destabilizują tok rozprawy sądowej. Informujemy, iż Kancelaria zapewnia pełen profesjonalizm oraz rozpatrzenie każdego problemu, z którym zgłosi się do nas osoba potrzebująca pomocy prawnej.

Czym jest rozwód?

Unieważnienie małżeństwa występuje wtedy, gdy między stronami, które zawarły wcześniej związek małżeński, dochodzi do trwałego rozpadu pożycia (art. 56§1 K.r. i o.). Niemal zawsze powołuje się na zanik trzech więzi – psychicznej, fizycznej oraz gospodarczej. Są to elementarne składniki życia małżeńskiego, dlatego dochodzenie oparte jest na szczegółowym opisie stosunków łączących strony biorące udział w procesie. Rozwód jest prawnym unieważnieniem zawartej więzi, lecz wiąże się on z zależnymi od sytuacji konsekwencjami (alimenty, częstotliwość spotkań z dziećmi i podobne).

Pomoc prawna dotycząca rozwodów oferowana przez kancelarię adwokata Macieja Przebindowskiego z Krakowa

  • Konsultacja – udzielanie porad prawnych dotyczących specyfiki postępowań dotyczących rozwodów oraz szczegółowe umówienie sytuacji klienta.
  • Negocjacje – proces rozwodowy poprzedzany jest czasem przez negocjacje przeprowadzane we własnym zakresie przez małżonków lub z udziałem adwokatów będących reprezentantami obu stron. Stanowią one ostatni okazję, aby ustalić cokolwiek drogą pokojową.
  • Przygotowanie dokumentów oraz dowodów – przed rozpoczęciem sprawy rozwodowej adwokat musi przygotować wszystkie akta, w których zawarte będą dowody oraz dokumenty mające przekonać sąd do uznania winy czy rozstrzygnięcia losu dzieci małżonków.
  • Reprezentacja na sali sądowej – reprezentowania klienta podczas sprawy rozwodowej nierzadko będącej rozprawą pełną oszczerstw, kłamstw oraz negatywnych emocji.

O czym orzeka sąd podczas rozprawy rozwodowej?

Wynik rozprawy prowadzi między innymi do określenia dalszych stosunków rodziców z dziećmi. Jeżeli zostanie stwierdzona wina jednego ze współmałżonków, może to doprowadzić do całkowitego zakazu zbliżania się do dzieci, najczęściej jednak wiąże się to z koniecznością odpowiedzialności za alimenty. W przypadku braku winy (najczęściej na wniosek pary o zaniechanie ustalenia) dochodzi do ustaleń dotyczących sposobu widywania się z dziećmi, ich spędzania wakacji, zmiana miejsca zamieszkania, wybór szkoły oraz podejmowania istotnych dla jego życia decyzji. Główną wykładnią we wszelkich wyżej wymienionych sprawach jest dobro dziecka, dlatego w szczególnych przypadkach może dojść nawet do odebrania praw rodzicielskich obydwojgu z rodziców.

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania pomocy związanej ze sprawami rozwodowymi uzyskają Państwo, kontaktując się z biurem kancelarii przy ulicy Rynek Kleparski 5 w Krakowie.