Rozwód

Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędne zastosowanie niniejszej informacji.
Ma ona charakter czysto abstrakcyjny i teoretyczny.
Przed jej zastosowaniem skonsultuj się z adwokatem lub innym kwalifikowanym prawnikiem.
ojciec
A kiedy ostatnio widziałeś swego ojca

ROZWÓD a SEPARACJA

1. Co jest potrzebne do rozwodu ?
Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym przesłankami rozwodu
są zupełny i trwały rozkład pożycia

2. Co potrzebne jest do separacji ?
Zupełny rozkład pożycia. Przesłanka trwałości potrzebna nie jest.

3. Jakie są różnice - w skutkach – pomiędzy rozwodem,a separacją ?
Przede wszystkim orzeczenie separacyjne nie pozwala zawrzeć nowego małżeństwa - do tego potrzebny jest rozwód.
Jednocześnie przepisy/komentarze nie precyzują - czy separowanych małżonków obciąża obowiązek wierności.

4. Czy jeśli druga strona wyraża zgodę na rozwód to otrzymam go bez problemu ?
Niekoniecznie,choć jest ona pomocna.
Po pierwsze zgoda musi istnieć przez cały czas postępowania. Jeśli więc współmałżonek wyraził taką zgodę – nawet w procesie -
a potem zmienił zdanie, to owa zgoda nie istnieje.
Po drugie sąd ma obowiązek badać istnienie przesłanek rozwodu ( zupełny i trwały rozkład pożycia ).
Jeśli one nie istnieją to ma obowiązek pozew oddalić.

5. Na czym polega zupełność rozkładu pożycia ?
Polega to na rozkładzie więzi duchowej,fizycznej i gospodarczej

6. Na czym polega rozkład więzi duchowej ?
Strony nie spędzają razem czasu - nie chodzą do kina, nie przyjmują gości,
nie celebrują uroczystości etc.

7. Na czym polega rozkład więzi fizycznej ?
Małżonków nie łączy sypialnia lub inne miejsce tej aktywności.

8. Na czym polega rozkład więzi gospodarczej ?
Na prowadzeniu odrębnych gospodarstw domowych.
Małżonkowie mieszkają osobno, albo mieszkając razem funkcjonują z pominięciem drugiej strony.
A więc nie wykonują sprawunków na rzecz współmałżonka, nie gotują dlań, nie piorą jego rzeczy, nie sprzątają jego pokoju,
nie robią dlań zakupów ( w lodówce każdy ma swoje miejsce ) etc.

9. Na czym polega trwałość rozkładu pożycia ?
Ocena oparta na doświadczenie życiowym pozwala przyjąć,że na tle okoliczności konkretnej sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi ( wytyczne SN ).
A więc ów konflikt nie jest chwilowy,przemijalny, lecz ma ciągłość czasową,długość.

10. Ile trwać musi ten stan ?
Przepisy tego wprost nie regulują.
Hipotezując pół roku. Z zastrzeżeniem,że każda sprawa jest indywidualna.

Każda sprawa rozwodowa ma szansę na powodzenie! Powierz ją w ręce adwokata od rozwodów w Krakowie