Obrona

Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędne zastosowanie niniejszej informacji.
Ma ona charakter czysto abstrakcyjny i teoretyczny.
Przed jej zastosowaniem skonsultuj się z adwokatem lub innym kwalifikowanym prawnikiem.
oldbailey

1. Na czym polega obrona w sprawach karnych?
Na wykonywaniu czynności na korzyść podejrzanego/oskarżonego

2.Jakie czynności na korzyść podejrzanego/oskarżonego składają się na obronę ?
a/ regularne odwiedziny aresztowanego w miejscu odosobnienia;
b/ opracowanie strategii procesowej;
c/ wnioskowanie o zmianę/uchylenie środka zapobiegawczego;
d/ prezentowanie interesów podejrzanego/oskarżonego przed organem postępowania;
e/ sporządzanie pism procesowych;
f/ składanie wniosków dowodowych;
g/ uczestniczenie w posiedzeniach i rozprawie;
h/ weryfikacja akt sprawy;
i/ sporządzanie kopii akt sprawy;
j/ składanie odwołań;
k/ konsultacje z klientem;
l/ informowanie o stanie sprawy;
m/ uczestniczenie w negocjacjach/mediacjach;
n/ analiza praktyki­orzecznictwa;
o/ przygotowanie klienta do składania wyjaśnień;
p/ zachowanie poufności wynikającej z tajemnicy zawodowej;
r/ współpraca z detektywem;
s/ dokonywanie opłat;
t/ konsultowanie ekspertów;
u/ aranżowanie specjalistycznych dowodów;
w/ zarządzanie korespondencją procesową;
y/alternatywne sposoby zakończenia postępowania;
z/ współpraca z mediami

Wersja 1.0

Maciej Przebindowski