Prawo karne

Niewinna T.de Thulantrup
"Niewinna" T.de Thulantrup

Zasadniczą częścią aktywności kancelarii jest prawo karne.
Pomoc adwokata Macieja Przebindowskiego w tym zakresie skierowana jest zarówno do osób podejrzanych i oskarżonych, jak i pokrzywdzonych.
Obejmuje m.in. obronę podejrzanego podczas postępowania przygotowawczego i sądowego oraz reprezentowanie pokrzywdzonego przed sądem na wszystkich etapach postępowania.
Jest to także wsparcie w newralgicznych momentach, np. w trakcie stosowania środków zapobiegawczych, takich jak tymczasowe aresztowanie. Wśród podejmowanych spraw znajdują się m.in. sprawy przeciwko życiu i zdrowiu (jak zabójstwa czy uszkodzenia ciała), wolności (np. groźby karalne), posiadaniu i zażywaniu narkotyków, przyjmowaniu oraz udzielaniu korzyści majątkowych.
Pomoc obejmuje również udzielanie porad prawnych oraz przygotowywanie pism procesowych, jak np. apelacje, wnioski, zażalenia, kasacje i inne.

W celu uzyskania pomocy prawnej należy zgłosić się do biura kancelarii znajdującego się w Krakowie. Istnieje także możliwość kontaktu telefonicznego oraz mailowego.

Zobacz także: Adwokat Kraków: Prawnik, Kancelaria Adwokacka | Maciej Przebindowski