Ubezpieczenie

Augusta w sądzie
Augusta w sądzie

Dla zapewnienia bezpieczeństwa kancelaria podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności