Zapłata

Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędne zastosowanie niniejszej informacji.
Ma ona charakter czysto abstrakcyjny i teoretyczny.
Przed jej zastosowaniem skonsultuj się z adwokatem lub innym kwalifikowanym prawnikiem.
wiezienie

1. Jak odzyskać pieniądze od dłużnika ?
Opcją do rozważenia jest adwokackie wezwanie do zapłaty.

2. Na czym ono polega ?
Jak sama nazwa wskazuje jest to pismo,
w jakim adwokat – reprezentując klienta -
wzywa daną osobę,
aby uregulowała należność z konkretnego tytułu prawnego.

Jednocześnie zawiera ono informację,
że niezapłacenie spowoduje skierowanie sprawy
na drogę postępowania sądowego.

3. Jak jest skuteczność takiego rozwiązania ?
Statystycznie poniżej 10%.
Jeśli bowiem ktoś jest w zwłoce,
a telefony i monity nie pomagają,
to ktoś nie po to nie płaci,
aby zapłacić po takim piśmie.

W tym aspekcie owo wezwanie
stanowi raczej wyraz dobroduszności wierzyciela.

4. Jakie jest więc inne rozwiązanie ?
Zawezwanie – art.185 kpc – do próby ugodowej.

5. Na czym ono polega ?
Na skierowaniu do sądu pisma ,
domagającego się,
aby przeciwnik uregulował należność
z konkretnego tytułu prawnego.

6. Ile jest wtedy terminów ?
Tylko jeden

7. Czy sąd przeprowadza dowody ?
Nie !

8. Czy sąd wydaje orzeczenie,nakazujące zapłatę ?
Nie, ale strony mogą zawrzeć ugodę,
która będzie miała walor wyroku,także w sferze wykonalności.

9. Czy dłużnik musi się stawić ?
Nie !

10. Jaki jest więc sens takiej opcji ?
Po pierwsze
jest to ostatni przejaw dobroduszności wierzyciela -
ostatnia okazja dla niespornego rozwiązania problemu.

Po drugie i to jest donioślejsze
wezwanie do próby ugodowej
przerywa bieg terminu roszczenia .

11. Co to jest termin przedawnienia roszczenia ?
Najogólniej jest to określony przez prawo czas
w ciągu którego roszczenie/pretensja/żądanie
może być dochodzone sądownie.

W tym aspekcie roszczenie/pretensja/żądanie spóźnione ,
a więc wniesione po czasie
naraża wierzyciela –
nawet przy multum innych argumentów -
na przegranie procesu właśnie z uwagi na to spóźnienie.

Mówiąc obrazowo,
dysponujemy najlepszym biletem lotniczym,
atoli samolot odleciał.
Bilet jest więc bezwartościowy.

Tak samo roszczenie
obudowane nawet najlepszymi dowodami przepada ,
jeśli jest zgłoszone za późno
( po upływie terminu przedawnienia ).

12. Ile wynosi termin przedawnienia roszczenia ?
To zależy od charakteru roszczenia.
Kodeks cywilny – w swej części ogólnej -
statuuje dwa podstawowe: dziesięć oraz trzy lata.

Aczkolwiek są one często modyfikowane różnymi innymi.
Do tego dochodzi kwestia
liczenia rozpoczęcia biegu przedawnienia.
Stąd omawiane zagadnienie to wyższa szkoła jazdy .

Sędzia i dziecko
Sędzia i dziecko; niewinny świadek przestępstwa

13. Na czym polega wspomniana przerwa biegu terminu przedawnienia ?
Przerwa biegu terminu przedawnienia
polega na jego wyzerowaniu.

Okres dotychczas przebiegnięty jest skasowany
i biegnie nie tyle dalej,
co od nowa/na nowo.

Przykładowo termin przedawnienia kończy się pojutrze.
Jeśli podjęte jutro działanie
spowoduje przerwę biegu terminu przedawnienia
to kolejne przedawnienie będzie musiało biec
ponownie i od początku.

W tym zakresie owo roszczenie jest uratowane .

14. Czy przedawnienie sąd bierze pod uwagę samodzielnie ?
Nie !
Aczkolwiek roztropność podpowiada,
że podniesie ten zarzut przeciwnik,
podobnie jak szachista założy,
że oponent wykona ruch matujący,
jak tylko będzie miał taką sposobność.

15. Jakie jest inne rozwiązanie ?
Pozew w postępowaniu nakazowym/upominawczym.

16. Na czym ono polega ?
Finalnie na wydaniu nakazu zapłaty.

17. Czym jest nakaz zapłaty ?
Rodzajem wyroku – jak sama nazwa wskazuje-
nakazującego zapłatę.

18. Jak sąd wydaje nakaz zapłaty ?
Na podstawie zgłoszonego żądania
i w oparciu o dokumenty.

Co istotne,to bez rozprawy,
bez słuchania stron/świadków -
w zaciszu własnego gabinetu
i na posiedzeniu niejawnym.

19. Jakie dokumenty stanowią podstawę wydania nakazu zapłaty ?
Weksel,czek,faktura,warrant,rewers,wyciąg z ksiąg bankowych
ale też rachunek oraz pisemna umowa.

20. Co dzieje się po wydaniu nakazu zapłaty ?
Zostaje on wysłany obu stronom,
w tym dłużnikowi.

21. Czy dłużnik może zakwestionować nakaz zapłaty ?
Tak !

22. Jaki ma na to termin ?
Czternaście dni.

23. Co stanie się,jeśli dłużnik z tego prawa skorzysta ?
Proces toczy się na parastandardowych zasadach,
a więc z udziałem świadków, biegłych, stron.

24. Jaki jest więc sens postępowania nakazowego ?
Po pierwsze prostota.
Nie ma tu konieczności prowadzenia
klasycznego postępowania dowodowego.

Po drugie koszty.
Nakaz zapłaty podlega stałym stawkom sądowym.
Są one znacznie mniejsze
od normalnego procedowania.

Po trzecie szybkość.
W zależności od sądu
jego wydanie zajmuje do kilku miesięcy.
Jest to krótsze wobec rytmiki
procedury zwykłego wyroku.

Wersja 1.0

Maciej Przebindowski