Zgwałcenie

Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędne zastosowanie niniejszej informacji.
Ma ona charakter czysto abstrakcyjny i teoretyczny.
Przed jej zastosowaniem skonsultuj się z adwokatem lub innym kwalifikowanym prawnikiem.
rozprawa

1. Na czym polega zgwałcenie ?
Na doprowadzeniu – wedle art.197 par.1 kk –
innej osoby do obcowania płciowego.
Dodajmy,że płeć ofiary/sprawcy jest irrelewantna.

2. Co to jest obcowanie płciowe ?
Pomijając obszar prawnie sporny
można to określić jako bezpośredni kontakt płciowy ciała sprawcy
z organem płciowym ofiary.

3. Co to jest ów obszar sporny ?
Prawo zna także pojęcia czyn nierządny w art.142 kw
oaz inna czynność seksualna z art.198 kk.

Stąd charakter zdarzenia rodzi niekiedy wątpliwość
odnośnie jego prawnej kwalifikacji.

4.Czy każde doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego jest przestępstwem ?
Nie !
Tylko takie,które – wedle art. 197 par.1 kk -
jest konsekwencją przemocy albo groźby bezprawnej lub podstępu.
Bez tego wyznacznika
każde obcowanie płciowe byłoby zgwałceniem.

5.Na czym polega tu przemoc ?
Jest to oddziaływanie siłą fizyczną w celu przełamania oporu ofiary.

W najprostszym ujęciu sprawca bije ofiarę,
zadaje jej ciosy,kopie,przewraca etc.
Przemoc jest tu niejako narzędziem,środkiem służącym do osiągnięcia celu.

6.Na czym polega tu groźba bezprawna ?
Jest to grożenie innej osobie
popełnieniem przestępstwa na szkodę jej/najbliższego,
albo zapowiedzią wszczęcia wobec ofiary postępowania karnego,
lub rozpowszechnienia informacji uwłaczających jej czci/osoby najbliższej
o ile nie zgodzi się na obcowanie płciowe.
Groźba jest więc spacyfikowaniem woli ofiary bez używania siły.

Ilustrując powyższe sprawca wypowiada deklarację:
Dawaj dupy albo cię zajebię ,
względnie Zrób mi laskę albo ci spalę włosy .

7. Na czym polega podstęp ?
Na posłużeniu się przez sprawcę fortelem,pozorem,wprowadzeniem w błąd,
aby wywołać mylne wyobrażenie ofiary odnośnie charakteru czynu.

Ilustrując powyższe sprawca-dentysta zapewnia pacjentkę,
podjęte przez niego borowanie uśmierzy ból zęba .

Sprawca posługujący się przemocą/groźbą przełamuje istniejący opór ofiary.
Podstęp zaś generuje nieprzymuszoną zgodę osoby pokrzywdzonej.
Tyle,że owa zgoda oparta jest na wadliwych przesłankach.

8. Jak karane jest zgwałcenie ?
To zależy od jego typu.

Wersja 1.0

Maciej Przebindowski