PRO BONO

Charles Broughton
"Po zmianach.Każdy postawiony przed obliczem sędziego zostanie uważnie wysłuchany" rys.Charles Broughton

Program bezpłatnego wspierania precedensowych rozwiązań w praktyce wymiaru sprawiedliwości