Stała współpraca

Stała współpraca
"Proces John'a Brown'a o zdradę i morderstwo w Charlestown w Wirginii" P. Crayon

Stała współpraca z adwokatem może przynieść wymierne korzyści obu stronom. Rozwiązanie to pozwala na systematyczne monitorowanie sytuacji Klienta i wykonywanie wcześniej ustalonych działań. Taka współpraca umożliwia szybką reakcję adwokata w sytuacjach kryzysowych i wymagających natychmiastowych działań. Atutem stałej współpracy jest dobra znajomość branży Klienta i jego potrzeb.
Forma ta jest najczęściej realizowana przez podmioty gospodarcze (spółki i firmy), kiedy stała reprezentacja w urzędach i sądach wymaga doświadczenia prawniczego.