Prawo cywilne – kancelaria adwokata Macieja Przebindowskiego w Krakowie

Prawo Cywilne
"Proces Tichborne'a Claimant'a - Widok na salę sądową podczas przesłuchania Mary Ann Loder"

Nasza kancelaria chętnie zajmuje się reprezentowaniem osób fizycznych i firm przed sądami w sporach z zakresu prawa cywilnego (np. różnego rodzaju umowy, dobra osobiste, prawa autorskie, nabycie i utrata własności, współwłasność i wiele innych). Takie działanie pozwala na pełne wykorzystanie uprawnień osób zainteresowanych oraz zmaksymalizowanie potencjału dla osiągnięcia końcowego sukcesu w orzeczeniu. Prawo cywilne, czyli prawo prywatne jest gałęzią, w zakresie której najczęściej występujemy w sądach. Jako adwokat zatem mam duże doświadczenie prowadzenia takich spraw i zawsze za cel stawiam sobie dobro Klientów

Sprawy, w których swoją pomoc oferuje Państwu adwokat Maciej Przebindowski

  • Prawo autorskie – reprezentacja klientów w sprawach dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, ocena zobowiązań wobec organizacji zbiorowego zarządzenia i negocjacji umów z nimi, a także w sporach wynikłych z tego tytułu.
  • Prawo rzeczowe – działania w zakresie spraw dotyczących własności nieruchomości budynków i gruntów oraz lokali mieszkalnych. Należy do nich między innymi reprezentowanie klienta w sporach ze wspólnotami oraz spółdzielniami mieszkaniowymi, a także doradztwo w zakresie praw rzeczowych, takich jak służebność czy użytkowanie wieczyste.
  • Konkubinat – rozliczenia pomiędzy byłymi partnerami związku nieformalnego (w tym także umowne niepisemne) oraz doradztwo w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego i reprezentacja podczas postępowania sądowego.
  • Prawo pracy – reprezentowanie w postępowaniach sądowych klientów w roli pełnomocnika pracodawcy lub pracownika. Profesjonalne doradztwo dotyczące spraw związanych z ustaleniem stosunku pracy, przygotowania odwołania w sądzie pracy od rozwiązania umowy o pracę, pozwów o zapłatę lub zwrotów wypłaconego wynagrodzenia, a także zapłat odszkodowań.
  • Odszkodowania oraz zadośćuczynienia – działania mające na celu dochodzenie odszkodowania lub/i zadośćuczynienia należnych wskutek powstania uszczerbku w majątku poszkodowanego bądź szkody niemajątkowej.

Zobacz także: Adwokat Kraków: Prawnik, Kancelaria Adwokacka | Maciej Przebindowski