Rozbój

Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędne zastosowanie niniejszej informacji.
Ma ona charakter czysto abstrakcyjny i teoretyczny.
Przed jej zastosowaniem skonsultuj się z adwokatem lub innym kwalifikowanym prawnikiem.
sedzia

1. Co to jest rozbój ?
Jest to przestępstwo z art.280 kk.

Dodajmy,iż w gwarowo
określane jest jako dziesiona .

2. Na czym polega rozbój ?
Na wykonaniu przez sprawcę dwóch elementów.

3. Co to za elementy ?
Pierwszym jest zawsze kradzież.

Drugim to użycie przemocy wobec osoby
lub groźby natychmiastowego jej użycia
albo doprowadzenie człowieka
do stanu nieprzytomności/bezbronności.

4. Na czym polega przemoc ?
Na zastosowaniu siły fizycznej
dla pokonania oporu ofiary.

5. Na czym polega groźba ?
Na zapowiedzi wymierzenia zła
w razie niewydania określonej rzeczy.
Wyskakuj z komóry albo Ci dopierdole .

6. Na czym polega doprowadzenie do stanu nieprzytomności/bezbronności ?
Na spacyfikowaniu oporu ofiary
w inny sposób niż przemoc lub groźba.

Wymieńmy tu uśpienie,odurzenie,
czy odebranie inwalidzie
narzędzi wspomagających funkcjonowanie.

7. Jak karany jest rozbój ?
Dwojako.
Mamy tu wersję podstawową oraz kwalifikowaną.

8. Jak karany jest rozbój w wersji podstawowej ?
Zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

9. Na czym polega rozbój kwalifikowany ?
Sprawca posługuje się – wedle art.280 par.2 kk -
bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem
lub środkiem obezwładniającym
albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu
lub wspólnie z inną osobą,
która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem

10. Co to jest inny niebezpieczny przedmiot ?
Jest to takie narzędzie,
którego użycie spowodować może śmierć człowieka
albo znaczne obrażenia ciała.

W praktyce zaliczany jest tu:
łom,kastet,siekiera,butelka od szampana,
rączka od kufla piwa,koźli róg,
przewód wielożyłowy,kij baseballowy.

Sędzia

11. Jak karany jest rozbój w wersji kwalifikowanej ?
Zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 do 12 lat.

12. Jakie konsekwencje procesowe łączą się z zarzutem rozboju ?
Zwykle jest to wniosek o tymczasowe aresztowanie.

13. Czy sprawca rozboju ma szansę uniknięci skazania ?
Tak !
Aczkolwiek dotyczy to
tylko rozboju w wersji podstawowej – art.280 par.1 kk.
Chodzi o zmianę kwalifikacji prawnej
na wypadek mniejszej wagi .

Przy rozboju kwalifikowanym
ta opcja jest niedostępna.

14. Na czym polega wypadek mniejszej wagi przy rozboju ?
Orzecznictwo wskazuje na niewielką szkodę,
brak wcześniejszego planowania,
wyzywające zachowanie ofiary.

15. Jak karany jest wypadek mniejszej wagi rozboju ?
Zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

16. Co to oznacza dla sprawy ?
Otwiera się możliwość
warunkowego umorzenia postępowania.

17. Co to jest warunkowe umorzenie postępowania ?
Patrz ugoda.