Podział majątku – kancelaria adwokata Macieja Przebindowskiego w Krakowie

Pierwszy dzień procesu M Farland'a. Scena w sali sądowej
"Pierwszy dzień procesu M Farland'a. Scena w sali sądowej" S.Fox

Kancelaria adwokacka Macieja Przebindowskiego z Krakowa oferuje Państwu szereg usług związanych z podziałem majątku.Rozstanie małżonków lub wspólników pociąga za sobą wiele konsekwencji. Jedną z nich jest podział majątku, czyli sprawiedliwe rozdzielenie mienia pomiędzy obydwie strony. Często sytuacja ta przynosi wiele trudności (także o charakterze emocjonalnym) i staje się przedmiotem sporów, które znajdują swój finał w sądzie. W tej sytuacji wiele osób decyduje się na skorzystanie z pomocy prawnika, który podejmie czynności mające na celu doprowadzenie do konsensusu lub pomyślnego rozwiązania sprawy.

Adwokat Maciej Przebindowski zajmuje się m.in. przygotowaniem stosownych dokumentów (umów i wniosków), prowadzeniem postępowania sądowego, ustaleniem udziału w majątku obojga małżonków lub wspólników oraz udzielaniem porad prawnych związanych z tym zadaniem. Jeżeli są Państwo zainteresowani poradą prawną lub innym rodzajem pomocy w związku z ww. zagadnieniem, zapraszam do biura kancelarii znajdującego się w Krakowie lub do kontaktu telefonicznego.

Podział majątku – kancelaria adwokata Macieja Przebindowskiego w Krakowie

  • ustalenie przynależności danej rzeczy do majątku wspólnego
  • ustalenie nierównego udziału w majątku wspólnym,
  • żądanie zwrotu nakładów, wydatków oraz innych świadczeń z majątku wspólnego na rzecz osobistego bądź odwrotnie,
  • ustalenie podziału nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego.
  • Zobacz także: Adwokat Kraków: Prawnik, Kancelaria Adwokacka | Maciej Przebindowski