Dozór elektroniczny

Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędne zastosowanie niniejszej informacji.
Ma ona charakter czysto abstrakcyjny i teoretyczny.
Przed jej zastosowaniem skonsultuj się z adwokatem lub innym kwalifikowanym prawnikiem.
dozór

1.Co to jest dozór elektroniczny ?
Jest to rozwiązanie
umożliwiając odbywanie kary pozbawienia wolności
poza zakładem karnym.

W tym aspekcie jest ona odbywana głównie w domu,
a więc w warunkach zbliżonych do wolnościowych.

2.Jakie są korzyści dla skazanego z takiego dozoru ?
Może normalnie wychodzić do pracy,
robić zakupy,realizować praktyki religijne etc -
wszystko to poza domem.

3.Jakie są dolegliwości dla skazanego ?
W określonych godzinach musi pozostawać w domu.

4.Jak sąd ustala grafik skazanego ?
W oparciu o jego wyjaśnienia,
zawierające informacje o warunkach życiowych,zatrudnieniu,
komunikacji praca-dom etc.

5.Jaki akt prawny określa dozór elektroniczny ?
Jest to przede wszystkim
ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności
poza zakładem karnym
w systemie dozoru elektronicznego.

6.Jaki sąd orzeka o dozorze elektronicznym ?
Sąd Okręgowy.

7.Jaki wydział sądu okręgowego orzeka o dozorze elektronicznym ?
Wydział penitencjarny.

8.Który sąd okręgowy orzeka o dozorze elektronicznym ?
Właściwy dla miejsca zamieszkania skazanego.

9.Ile kosztuje postępowanie odnośnie dozoru elektronicznego ?
Jest ono – dla skazanego – bezpłatne.

10.Czy w związku z dozorem elektronicznym skazany ponosi inne koszty ?
Nie !
W szczególności nie płaci za instalację i obsługę systemu.

11.Czy takie odbywanie kary może być orzeczone od razu w wyroku ?
Nie !
Dopiero w postępowaniu wykonawczym.

12.Jaka kara może być odbywana w systemie dozoru elektronicznego ?
Po pierwsze ograniczeniem -
wynikającym z art.6 ustawy-
jest wysokość kary pozbawienia wolności wolności.
W tym sensie nie może ona przekraczać jednego roku.

Stąd wszelkie kary < 1 roku lub = 1 roku pozbawienia wolności
łapią się na dozór elektroniczny.

Natomiast wszystko powyżej 1 roku pozbawienia wolności
na dozór elektroniczny odpada.
Po drugie dozór elektroniczny nie będzie zastosowany
wobec osoby określonej art.64 par.2 kk.

Po trzecie na dozór elektroniczny
muszą się zgodzić -
co wynika z art.11 ustawy-
pełnoletnie osoby wspólnie zamieszkujące ze skazanym.

kaimakan-hearing.jpg

13.W jakiej formie ma być wyrażona zgoda na dozór elektroniczny ?
W formie pisemnej.
A więc wystarczy pisemna deklaracja dorosłych domowników.

14.Co w takim razie z niedorosłymi domownikami ?
Ich zgoda potrzebna nie jest.

15.Jaka kara pozbawienia wolności do 1 roku
może być tak dozorowana ?

Każda dotycząca przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
Natomiast nie obejmuje to wykroczeń,
Inna rzecz,iż pozbawienie wolności za wykroczenie
to w realiach polskich rzadkość.

16.Jakie ma być pochodzenie tej kary,aby nadawała się na elektrodozór ?
Każde !

A więc wynikająca z wyroku bezwzględnego ( na sztywno )
ale także taka która oryginalnie była zawieszona
lecz potem zarządzono jej wykonanie.

Poza tym obejmuje to kary,
które macierzyście były grzywnami lub ograniczeniem wolności,
a które dopiero następczo stały się pozbawieniem wolności.

W końcu z tej opcji może skorzystać osoba
wobec której wydano wyrok łączny.

17.Kiedy wystąpić o dozór elektroniczny ?
Im wcześniej tym lepiej.
Choć na zapas wystąpić nie można.

Przykładowo, gdy w wyroku orzeczono karę 8 miesięcy pozbawienia wolności
z zawieszeniem na okres próby 3 lat
nie można wystąpić o dozór elektroniczny od razu.

Temat pojawi się więc
dopiero po ewentualnym prawomocnym zarządzeniu wykonania tej kary.

18.Czy taki dozór uchyla możność warunkowego przedterminowego zwolnienia ?
Nie !

19.Czy dozór elektroniczny jest opcją dla tymczasowo aresztowanego ?
Nie !

20.Jak wygląda system monitoringu tego dozoru ?
Jedno urządzenie montowane jest w domu,
a drugie na nadgarstku lub kostce skazanego.

21.Jakiej wielkości jest urządzenie na skazanym ?
Wielkością i kształtem przypomina zegarek.
W tym ujęciu jest mało zauważalne.

22.Wobec skazanego orzeczono karę 1 roku i 2 miesięcy.
Z tego odbył już 3 miesiące,a więc zostało ich 11.
Czy można się ubiegać o dozór elektroniczny ?

Nie !
Istotna jest tutaj kara macierzysta,która przekraczała granicę 1 roku,
a więc przekraczała ustawową granicę
dopuszczalności dozoru elektronicznego.

Wersja 1.0

Maciej Przebindowski