Prawo rodzinne – kancelaria adwokata Macieja Przebindowskiego w Krakowie

Proces Doktora Pritchard'a - Sąd podczas przesłuchania Mary M'Leod
"Proces Doktora Pritchard'a - Sąd podczas przesłuchania Mary M'Leod"

Adwokat Maciej Przebindowski oferuje klientom z Krakowa usługi prawne dotyczące prawa rodzinnego. Spawy rozwodowe, o alimenty oraz ustalenie władzy rodzicielskiej to jedne z częstszych, z którymi Klienci zwracają się do mojej kancelarii. Prawo rodzinne to wyjątkowo delikatna kwestia – wiąże się z ogromnymi, najczęściej negatywnymi emocjami, które utrudniają porozumienie się małżonków i odbijają się negatywnie na dzieciach. Z tego powodu na pierwszym miejscu stawiam dobro spraw klientów. Dzięki profesjonalizmowi oraz zaangażowanie dokładam wszelkich starań, aby czuli się oni w pełni komfortowo. Prawo rodzinne obejmuje także sprawy związane z dobrem dzieci – adopcją czy ustaleniem ojcostwa, zawieszeniem, ustanowieniem i pozbawieniem pracy rodzicielskiej oraz reguluje kontakty rodziców z dziećmi. Inne kwestie znajdujące się w zakresie prawa rodzinnego dotyczą np. ochrony dóbr osobistych, zarządzania majątkiem czy też spraw związanych ze spadkiem. Adwokat pomaga Klientom m.in. poprzez przygotowywanie stosownych pism i wniosków (np. rozwodowych), reprezentowanie przed sądem, a także uczestnictwo w negocjacjach pomiędzy małżonkami.

Sprawy, w których uzyskają Państwo pomoc adwokata Macieja Przebindowskiego z Krakowa

  • Rozwody – minimalizacja skutków oraz kosztów rozwodu, ustalenie kontaktów z dziećmi oraz władzy rodzicielskiej, wyznaczenie wysokości alimentów, ustalenie, kto obarczony jest winą za rozwód.
  • Kontakty z dziećmi – działania mające na celu ochronę dobra dziecka. Ustalenie wszelkich spraw związanych z kontaktem rodzica z dzieckiem – wyznaczenie liczby kontaktów, ustalenie, czy dziecko może być zabierane poza miejsce zamieszkania.
  • Podział majątku wspólnego – określenie najkorzystniejszego podziału majątku wspólnego poprzez ustalenie wkładu małżonków na majątek wspólny.
  • Alimenty – działania mające na celu uzyskanie środków na utrzymanie dziecka. Ustalenie kosztów utrzymania dziecka, ustalenie możliwości finansowych rodziców oraz ustalenie faktycznie uzyskiwanych dochodów.
  • Władza rodzicielska – działania mające na celu ustalenie, który z rodziców ma opiekować się dzieckiem oraz reprezentować je i zarządzać jego majątkiem.
  • Miejsca pobytu dziecka – ustalenie warunków mieszkalnych rodziców, wydanie opinii psychologa w celu określenia, z którym z rodziców dziecko chciałoby przebywać, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego ustalającego warunki opiekuńczo-wychowawcze.

Zobacz także: Adwokat Kraków: Prawnik, Kancelaria Adwokacka | Maciej Przebindowski

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania pomocy można otrzymać kontaktując się z biurem kancelarii przy ulicy Rynek Kleparski 5 w Krakowie.