Nieruchomości

Bauern in court
Chłopi przed sądem

Nasza kancelaria dba o interesy Klienta, dlatego tak ważna jest kontrola umowy, czyli narzędzie pozwalające zweryfikować umowę przed jej podpisaniem oraz możliwości unicestwienia w przypadku stwierdzenia jej niepoprawności. Jako adwokat działam zgodnie z zasadami rzetelności i tak istotne jest dla mnie zabezpieczenie Klienta przed działaniami na jego niekorzyść.