Polacy za granicą

Clay
"Wydział Karny Sądu Apelacyjnego" sir Arthur Clay

Program przeznaczony dla Polaków za granicą, którzy posiadają zaszłości lub bieżące kwestie wymagające prawnej asysty w kraju. Jako adwokat uważam za obowiązek udzielenie pomocy Polakom zamieszkałym za granicą, przez związek z narodowym dziedzictwem. Wiedza i doświadczenie pozwolą mi na działanie zgodne z interesem moich Klientów.