Co zrobić po otrzymaniu aktu oskarżenia?

Sprawy karne należą do jednych z najtrudniejszych. Wpływ mają na to zawiłe i skomplikowane przepisy prawne. Co więcej, przy postępowaniu karnym najważniejszą rolę odgrywa prawidłowo przygotowana linia obrony, a także skrupulatnie wybrane materiały dowodowe. Nie przesadzimy, jeśli powiemy, że przy tego typu sprawach każdy nawet najmniejszy detal ma znaczenie. Tematem dzisiejszego wpisy będzie wydany akt oskarżenia. Przedstawimy Ci najważniejsze informacje, a także wskażemy, jak wygląda dalsza część postępowania po otrzymaniu aktu oskarżenia. Czytaj dalej i sprawdź, co musisz wiedzieć!

Spis treści
  • Co zrobić po otrzymaniu aktu oskarżenia?
  • Co to jest akt oskarżenia? Czas na kilka definicji prawnych
  • Postanowienie o przedstawieniu zarzutów a akt oskarżenia – na czym polega zależność
  • Sprawdź, jak wygląda przykładowy akt oskarżenia
  • Czy sąd może odrzucić akt oskarżenia?
  • Subsydiarny akt oskarżenia – czym jest i kiedy może zostać złożony?
  • Przeprowadź postępowanie karne z pomocą naszej kancelarii i walcz o sprawiedliwość
  • AKT OSKARŻENIA – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA – FAQ

Co to jest akt oskarżenia? Czas na kilka definicji prawnych

Najprościej mówiąc, akt oskarżenia to pismo procesowe składane do sądu przez prokuratora. Dokument rozpoczyna postępowanie sądowe, którego głównym celem jest wydanie wyroku orzekającego winę, a tym samym wskazującego na wymiar nałożonej kary wobec oskarżonego, którego dotyczy akt. Musimy także zaznaczyć, że akt oskarżenia wydawany jest przez prokuratora w sprawach kwalifikujących się jako przestępstwo, natomiast przy wykroczeniach organem uprawnionym do jego przygotowania jest policja.

Postanowienie o przedstawieniu zarzutów a akt oskarżenia – na czym polega zależność

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydanie aktu oskarżenia musi być poprzedzone postępowaniem przygotowawczym. Podejmowane działania zarówno przez policję, jak i prokuratora mają na celu sprawdzenie, czy podejrzana osoba faktycznie dopuściła się popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia. Postępowanie przygotowawcze polega również na zebraniu wszystkich dowodów, ustaleniu osób pokrzywdzonych oraz przesłuchaniu świadków. Dlaczego akt oskarżenia musi zostać poprzedzony postępowaniem przygotowawczym? Odpowiedź jest bardzo prosta! Należy przedstawić dowody niewzbudzające wątpliwości, jasno wskazujące, że doszło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Pojawia się tutaj bardzo ważna informacja! Już na tym etapie konieczna okazuje się dobrze przygotowana obrona w sprawach karnych, w końcu każda podana informacja może zostać wykorzystana w późniejszych etapach całego postępowania karnego. Od zakończenia postępowania przygotowawczego prokurator ma 14 dni na złożenie aktu. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy osoba podejrzana została aresztowana. W tym przypadku czas na przygotowanie aktu ulega skróceniu do 7 dni.

Sprawdź, jak wygląda przykładowy akt oskarżenia

Przy wszystkich sprawa sądowych bardzo ważne jest, aby składane dokumenty były poprawnie wypełnione i zawierały wszystkie wymagane punkty. Czasami nawet najmniejsze nieprawidłowości skutkują odrzuceniem dokumentów przez sąd, a także wydłużeniem postępowania. Poniżej przedstawimy Ci, jakie elementy są niezbędne w akcie oskarżenia. Przede wszystkim muszą się tam znaleźć dane osoby oskarżonej. Niezbędny jest również szczegółowy opis całego zdarzenia. Należy nie tylko podać, co się wydarzyło, ale także gdzie i kiedy. Tak jak wyżej wspominaliśmy, w postępowaniach karnych niemalże każdy szczegół wskazany w akcie oskarżenia może mieć decydujący wpływ na finał toczących się rozpraw. Wskazując o jaki rodzaj przestępstwa bądź wykroczenia chodzi, konieczne jest przytoczenie przepisu z kodeksu karnego, do którego złamania doszło. Oczywiście akt oskarżenia powinien również zawierać informację, w jakim dokładnie sądzie ma zostać przeprowadzone postępowanie. Ostatnim punktem jest uzasadnienie aktu oskarżenia. Co rozumie się poprzez to pojęcie? Jako uzasadnienie uznaje się wszystkie dowody potwierdzające, że doszło do zaistnienia danej sytuacji.

Czy sąd może odrzucić akt oskarżenia?

Warto mieć na uwadze, że każdy złożony akt oskarżenia podlega dokładnemu sprawdzeniu. Zgodnie z przepisami postępowanie karne nie może toczyć się w oparciu o błędnie przygotowany akt oskarżenia. Co więcej, zdarzają się sytuacje, kiedy sąd odrzuca składany przez prokuratora wniosek. Kiedy do tego dochodzi? Sąd sprawdzający poprawność aktu może wydać decyzję, że oskarżony popełnił czyn, który nie jest kwalifikowany, jako postawiony zarzut. Pamiętaj, że nie ma możliwości, aby sędzia prowadził postępowanie w sprawie czynu, który nie został opisany w składanym akcie oskarżenia!

Każda sprawa sądowa ma szansę na powodzenie! Powierz ją w ręce doświadczonego i dobrego prawnika z Krakowa!


Subsydiarny akt oskarżenia – czym jest i kiedy może zostać złożony?

Na sam koniec musimy dokładnie wyjaśnić, co to jest subsydiarny akt oskarżenia. Powołamy się tutaj na artykuł 55 kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z zapisem, jako subsydiarny akt oskarżenia rozumie się dokument wniesiony przeciwko osobie oskarżonej przez poszkodowanego, który przejmuję rolę oskarżyciela. Kiedy może dojść do wniesienia tego typu aktu? Przesłanką jest sytuacja, kiedy prokurator dwa razy umorzył toczące się postępowanie lub odmówił jego rozpoczęcia. Właśnie na tym etapie adwokat od spraw karnych jest niezbędny. To jego obowiązkiem jest prawidłowe przygotowanie subsydiarnego aktu oskarżenia i wniesienie go w ciągu 30 dni od negatywnej decyzji prokuratora!

Przeprowadź postępowanie karne z pomocą naszej kancelarii i walcz o sprawiedliwość

Tak już wspominaliśmy, postępowanie karne wymaga skrupulatnego przygotowania. Nieznajomość przepisów lub przyjęcie niewłaściwej strategii działania nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Kancelaria Adwokacka Macieja Przebindowskiego służy profesjonalnym doradztwem, a także zapewnia godne reprezentowanie przed sądem. U boku wysoce wykwalifikowanych adwokatów znających kodeks postępowania karnego, zyskasz pewność, że podejmowane kroki w Twojej sprawie spełniają obowiązujące wymagania prawne! Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferowanej konsultacji prawnej!AKT OSKARŻENIA – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA – FAQ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od otrzymaniu aktu oskarżenia, a dokładniej mówiąc, jego odpisu oskarżony ma siedem dni na złożenie wniosku, gdzie zostaną wskazane wszystkie zgromadzone przez niego materiały dowodowe, które następnie zostaną wykorzystane w trakcie trwających rozpraw sądowych.

Nie da się odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Przepisy prawne nie narzucają w tym temacie sztywnych terminów. Zaleca się, aby zrobić to jak najszybciej, jednak ostateczny termin zależy m.in. od dostępności sądu.